La innovació i recerca són la nostra aposta

Innovació i Recerca

La innovació i  recerca són la nostra aposta per assolir millors estratègies i models d’intervenció per  atendre les necessitats de les persones en situació de dependència, prevenir i donar respostes a l’evolució d’aquestes,    promoure activament l’autonomia personal i millora la qualitat i benestar de vida d e les persones.

Els nostres eixos de treball s’han basat en crear noves  estratègies i recursos terapèutics i assistencials:

 
  • Projecte “Abordatge Interdisciplinar de la de incontinència urinària en l’àmbit assistencial”
  • Projecte “Model Geroassistencial d’Atenció Interdisciplinària del Dolor”. Projecte guardonat en els II Premis ACRA a la Qualitat Assistencia
  • Comunicació: "Pòster Perfil Cognitiu de Residents d'una Unitat de Llarga Estada"
  • Comunicació: “Pòster Perfil dels trastorns conductuals de les persones ateses a la Unitat d’Alzheimer i altres demències en un centre residencial
  • Comunicació:” Pòster Científic Abordatge Interterapeútic en Unitats d’Alzheimer i altres Demències”
  • Estudi motivacional sobre la participació terapèutica. Presentat als X Premis ACRA
  •