Un sòlid equip de professionals sanitaris i socials

Equip humà

L’Equip de la Fundació és l’element clau per la cobertura de les necessitats de les persones que atenem.  Aquesta cobertura es realitza des d’una perspectiva global i integral  de la persona mitjançant  un sòlid equip de professionals sanitaris i socials. Aquests equips comptem amb una base d’experiència, qualitat, motivació, dedicació i implicació en la el treball que realitzen, fonamentals per una atenció eficient i eficaç.

Els professionals que treballem  en l’atenció de les persones  en situació de dependència, som  el pilar fonamental de la nostra organització. Aquesta implicació i dedicació en la tasca realitzada és fonamental per la significació humana i assistencial pròpia, concebuda des d’una perspectiva de la persona  basada en valors ètics i deontològics ferms i consolidats.

Per això la Fundació ha generat una política laboral basat en:


  • Dignitat i humanitat dels professionals dedicats
  • Estabilitat i conciliació en el projecte laboral i personal
  • Recolzament a col·lectius amb necessitats especials.
  • Política equitativa i  participativa.

Mitjançant plans periòdics de formació i promoció, s’actualitzen els recursos tècnics i estratègics d’intervenció  per les persones i les seves necessitats.