Una atenció vers les persones i les seves famílies

Orientació al usuari i a la familia

Usuari

Les persones que atenem son la nostra raó de ser, i per això la Fundació Germans Aymar i Puig amb una contrastada ’experiència assistencial i fidel als seus valors, aposta per la qualitat i els processos de millora continua per respondre les necessitats dels nostres usuaris i familiars.

D’aquesta manera,  desenvolupant el compromís d’una atenció digna i respectuosa vers els drets de les persones de la nostra comunitat, es disposen de canals de comunicació, opinió i participació dinàmics i oberts que completen  el nostre projecte.

Família

La família és un dels centres de referència bàsic en les vida de les persones, i aquestes han de mantenir el seu rol fonamental en el procés assistencial. Per això, des de la Fundació Germans Aymar i Puig té un programa de comunicació, suport i participació establert específicament per les dinàmiques familiars que s’estableixen dintre de la nostra comunitat.  S’estableixen espais de relació familiar i un acurat seguiment de l’evolució dels nostres usuaris amb reunions periòdiques amb l’equip interdisciplinari i enquestes de participació.