El nostre concepte d’organització és basa en una gestió eficient enfocada a donar implica solucions avançades i innovadores per oferir un model d’ atenció integral i centrada en la persona, des de la proximitat i l’humanisme, anant més enllà de cobrir necessitats, fomentem l’autonomia, la dignitat i la identitat de la persona.

El nostre model implica una nova perspectiva a l’atenció de les persones integrant les famílies, els professionals i la societat en la promoció del projecte vital i envelliment actiu de les persones usuàries des de:

  • La ètica
  • La confiança i l’experiència
  • L’autonomia i participació
  • La individualitat i la personalització
  • La qualitat, la professionalitat i l’especialització

MODEL PROPI