Què és?

És un centre especialitzat en el tractament no farmacològic de malalties neurològiques/neurodegeneratives destinat a persones amb diagnòstics que comporten deteriorament cognitiu i/o físic i/o patologies sense tractaments curatius.

Quin perfil atenem?

Persones d’edats no molt avançades (entre els 45 i 65 anys) diagnosticades de malalties neurològiques:

  • Alzheimer
  • Ictus
  • Parkinson
  • Esclerosis Múltiple
  • Altres

Quin serveix s’ofereix?

Un pla d’intervenció individual que englobi totes les dimensions de la persona (física, psicològica, funcional, cognitiva i emocional) amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida, ja sigui alentint possibles processos neurodegeneratius, com rehabilitant funcions danyades.

Aquest abordatge global inclou programes de valoració i intervenció efectuats desenvolupats des de des d’un equip interdisciplinari.

  • neurorehabilitació / entrenament cognitiu / neuropsicològica
  • rehabilitació física
  • rehabilitació neurofuncional i logopèdia
  • assessorament mèdic, geriàtric i neurològic
  • assessorament social

Com treballem?

Des d’una intervenció global on destaca la importància de l’especialització d’un equip professional especialitzat de cada àrea intervenció, un referent de casos que fa el seguiment individual i constant de cada pacient, assessors externs i col·laboracions estratègiques en l’àmbit del coneixement.

Neurorehabilitació. Centre Fisioterapia Neurològicagica. Centre estimulació cognitiva al Maresme.